Regels

Aan de leden van BC 4Ghent vragen we volgende minimumregels in acht te nemen , wil hij of zij het spelplezier en de regels des huizes van de sporthal niet overtreden.

In het eerste deel zijn de algemene regels van de sporthal opgenomen en zij luiden als volgt :

  • Het is de zaalgebruiker verboden met sportschoenen die buiten gedragen worden de zaal te betreden
  • Het is de zaalgebruiker verboden in de zaal te sporten met schoenen voorzien van zwarte zolen
  • De douches dienen vrijgemaakt te worden ten laatste een kwartier na het beëindigen van de speeltijd (23.00u)
  • Alle vuil en/of kapotte shuttles dienen gedeponeerd te worden in de aanwezige vuilbakken

Hierna volgen de algemene regels eigen aan 4Ghent BC:
Iedereen is welkom om zoveel mogelijk van de speeltijden gebruik te maken. Volgende gentlemenregels moeten wel in acht genomen worden :

  • Gelieve geen enkel spel te spelen indien alle terreinen door 4 spelers kunnen bezet worden en er mensen op de bank zitten te wachten
  • Gelieve de wedstrijden te beperken tot 2 sets indien 4 of meer spelers langs de kant klaarstaan om te spelen
  • Gelieve na het beëindigen van een wedstrijd het terrein te verlaten zodat andere spelers de kans krijgen om te spelen
  • Als je een spel beëindigd hebt, laat dan mensen die nog niet gespeeld hebben de kans om te spelen indien er geen pleinen meer vrij zijn.

Het lijkt ons niet zo moeilijk om zich aan deze regels te houden. Deze regels in acht nemend, kunnen we u een optimaal spelplezier garanderen. De regels van fairplay in het spel zelf laten we aan jullie over…